Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա

Թվանիշ
Ա.02.04
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տեխնիկական, Ֆիզիկամաթեմատիկական
Քննական ծրագիր