Միջուկի, տարրական մասնիկների և տիեզերական ճառագայթների ֆիզիկա

Թվանիշ
Ա.04.16
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տեխնիկական, Ֆիզիկամաթեմատիկական
Քննական ծրագիր