Փնջերի ֆիզիկա և արագացուցչային տեխնիկա

Թվանիշ
Ա.04.20
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տեխնիկական, Ֆիզիկամաթեմատիկական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

ՔԵՆԴԼ սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ Դիտել