Ռոբոտներ, մեխատրոնիկա, ռոբոտատեխնիկական համակարգեր

Թվանիշ
Ե.02.02
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տեխնիկական
Քննական ծրագիր