Մոտակա պաշտպանություններ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Հուլ. 04 2024
Մարդկային կապիտալի զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ տնտեսության միջազգայնացման համատեքստում Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Միջազգային տնտեսագիտություն
Ը.00.06
Սեպ. 20 2024
555 ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ
Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա
Գ.00.09
Բռնությամբ զուգորդված զինվորական հանցագործությունների քրեաիրավական և կրիմինալոգիական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ
Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք
ԺԲ.00.05
Դեկ. 28 2024
55555 ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ
Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն
Գ.00.03
Ղեկավարների մոտիվացիոն գործոնների կիրառման հնարավորությունները Վանաձոր համայնքի «Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ-ների օրինակով Երևանի պետական համալսարան
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Մեծ Հայքի թագավորության ներքին և արտաքին քաղաքականությունը 330-387 թթ. Երևանի պետական համալսարան
Հայոց պատմություն
Է.00.01
Եղիշե Չարենցը և 20-րդ դարասկզբի համաշխարհային գրական զարգացումները ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ
Նորագույն շրջանի հայ գրականություն
Ժ.01.02
Իրավունքի ձևերի /աղբյուրների/ համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում /տեսական-իրավական վերլուծություն/ ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ
Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն
ԺԲ.00.01
Մասնակցային ժողովրդավարության զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ապահովման գործընթացում ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա
Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ
ԻԳ.00.02
Էթնոմշակութային դիսկուրսը Գոհար Մարկոսյան-Կասպերի ստեղծագործությունում Հայ-Ռուսական համալսարան
Ռուս գրականություն
Ժ.01.03