Գրիգորյան Մանուշակ Սերյոժայի, Տնտեսագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-