Ռուխկյան Մարգարիտա Աշոտի, Արվեստագիտությանդոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

-