Սանդոյան Էդվարդ Մարտինի, Տնտեսագիտությանդոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

-