Փայասլյան Նարեկ Հայկի, Արվեստագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-