Բարխուդարյան Լևոն Վլադիմիրի, Տնտեսագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-