Հարությունյան Դավիթ Վլադիմիրի, Տնտեսագիտությանդոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

-