Թամրազյան Արուսյակ Հրաչյայի, Արվեստագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-