Աղլամազյան Արտակ Սամվելի, Արվեստագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-