Փահլևանյան Ալինա Աշոտի, Գիտությունների թեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

Հայ երաժշտագետ