Նավոյան Մհեր Ռաֆիկի, Արվեստագիտությանդոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

-