Կոստանդյան Նիկոլայ Ալեքսանդրի, Արվեստագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-