Այվազյան Շուշան Գագիկի, Արվեստագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-