Խաչմանյան Սոֆի Հմայակի, Արվեստագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-