Ալեքսանյան Արևիկ Արվիդի, Տնտեսագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-