Աբաջյան Հրանտ Անդրանիկի, Տնտեսագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-