Օդինցով Սերգեյ Դմիտրիի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների դոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

-