Հարությունյան Գևորգ Գարեգնի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու