Ժուրավլյովա Վերոնիկա Իգորի, Արվեստագիտությանթեկնածու