Ասլյան Լուսինե Վրեժի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու