Սարգսյան Տիգրան Արամի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու