Գրիգորյան Արթուր Սուրեն, ՌազմականԳիտությունների թեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-