Միքայելյան Ռուզաննա Տիգրանի, Արվեստագիտությանթեկնածու