Բաղդասարյան Սվետլանա Մարգարի, ՀոգեբանականԳիտությունների թեկնածու