Դրամբյան Իրինա Ռուբենի, Արվեստագիտությանդոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

-