Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Մարտ 04 2014
Մանկատան սաների միջանձնային և միջխմբային հարաբերությունների կարգավորման հոգեբանական առանձնահատկությունները Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Զարգացման և կրթության հոգեբանություն ( ԺԹ.00.05 )
Դեկ. 16 2008
Հոգեբանական օտարացման պատճառները օժտված երեխաների փոխհարաբերություններում և դրանց հաղթահարման հոգեբանական ուղիները Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Զարգացման և կրթության հոգեբանություն ( ԺԹ.00.05 )
Մարտ 01 2000
Nostrification - 63 Վրաստանի գիտությունների ակադեմիայի հոգեբանության ինստիտուտ Զարգացման և կրթության հոգեբանություն ( ԺԹ.00.05 )
Մարտ 26 1999
Կրտսեր դեռահասների չհարմարվող վարքագծի հոգեբանական նախադրյալները և դրանց վաղ նախազգուշացման ուղիները Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Զարգացման և կրթության հոգեբանություն ( ԺԹ.00.05 )
Փետ. 23 1996
Ազգային ավանդույթների և սովորույթների դերը դեռահասների ազգագիտակցության ձևավորման գործում Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Զարգացման և կրթության հոգեբանություն ( ԺԹ.00.05 )
Դեկ. 15 1994
«Հոգեբանական օտարացումը» որպես երեխա-ծնող, աշակերտ-մանկավարժ հարաբերությունների խաթարումների պատճառ և դրա հաղթահարման ուղիները Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Զարգացման և կրթության հոգեբանություն ( ԺԹ.00.05 )