Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

Կրճատ անվանում
ՀՊՄՀ
Հիմնադրման տարին
Հասցե
Տիգրան Մեծի 17
Հեռ.
(+374 10) 597049
Էլ․ փոստ
aspu.am@aspu.am
Թույլատրելի թվանիշներ:
Է.00.01 , Է.00.02 , Թ.00.01 , Ժ.01.01 , Ժ.01.02 , Ժ.01.03 , Ժ.01.09 , Ժ.02.01 , ԺԳ.00.01 , ԺԳ.00.02 , ԺԷ.00.03 , ԺԹ.00.01 , ԺԹ.00.03 , ԺԹ.00.05