Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա

Կրճատ անվանում
ՃԿՊԱ
Հասցե
Երևան 0040, Աճառյան փող., 1 շենք
Գերատեսչություն
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
Թույլատրելի թվանիշներ:
ԻԴ.04.01