Երկրաբնապահպանություն

Թվանիշ
ԻԴ.04.01
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Աշխարհագրական, Երկրաբանական, Տեխնիկական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Դիտել
Երևանի պետական համալսարան (Տեխնիկական) Դիտել
Երևանի պետական համալսարան (Երկրաբանական) Դիտել
Երևանի պետական համալսարան (Աշխարհագրական) Դիտել