Մասնագիտական խորհուրդներ

Խորհրդի անվանում Կազմակերպություն Մասնագիտություն Համար
Տնտեսագիտության Երևանի պետական համալսարան
Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն
Ը.00.01
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում
Ը.00.08
015