ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ

Հիմնադրման տարին
Հասցե
ք. Երևան 0014, Պ. Սևակի փ. 2/5
Հեռ.
(+374 10) 281641
Էլ․ փոստ
chph@ichph.sci.am
Գերատեսչություն
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
Թույլատրելի թվանիշներ:
Բ.00.04