Ֆիզիկական քիմիա

Թվանիշ
Բ.00.04

Բ.00.04 -ը ներառում է Բ.00.05 – Էլեկտրաքիմիա, Բ.00.09 – Բարձր էներգիաների քիմիա, Բ.00.11 – Կոլոիդային քիմիա, Բ.00.13 – Նավթաքիմիա, Բ.00.14 – Ռադիոքիմիա, Բ.00.15 – Կատալիզ և Բ.00.17 – Քվանտային և մաթեմատիկական քիմիա

Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տեխնիկական, Քիմիական, Ֆիզիկամաթեմատիկական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան Դիտել
ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ Դիտել