ՀՀ ԳԱԱ Ա.Լ. Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ

Հիմնադրման տարին
Հասցե
ք. Երևան 0063, Աճառյան փ. 1
Հեռ.
(+374 10) 621781
Էլ․ փոստ
botanyinst@sci.am
Գերատեսչություն
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
Թույլատրելի թվանիշներ:
Գ.00.05