Պարբերականներ*

Անվանում Կազմակերպություն
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ
Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համալսարան
Եվրոպական համալսարան
Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա
Երևանի պետական համալսարան
Երևանի պետական համալսարան

* Կայքում տեղադրված է ԲՈԿ-ի համար ընդունելի գիտական պարբերականների ցանկը սկսած 2010 թվականից։

Մինչև 2014 թվականը ԲՈԿ-ի պայմաններին բավարարող տարեգրքերում և ժողովածուներում տպագրված հոդվածները համարվել են ընդունելի։

Տարեգրքերն ու ժողովածուները բավարարել են հետևյալ պայմաններին: