Եվրոպական համալսարան

Հիմնադրման տարին
Հասցե
Դավիթ Անհաղթի 10 , Երևան 0037
Հեռ.
(+374 10) 246371
Էլ․ փոստ
info@eua.am
Թույլատրելի թվանիշներ:
Ե.13.02 , Ը.00.02 , ԺԲ.00.02