Պարբերականներ*

Անվանում Կազմակերպություն
ՀՀ ՊՆ Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարան
ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան
ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ
Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ հիմնադրամ
Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

* Կայքում տեղադրված է ԲՈԿ-ի համար ընդունելի գիտական պարբերականների ցանկը սկսած 2010 թվականից։

Մինչև 2014 թվականը ԲՈԿ-ի պայմաններին բավարարող տարեգրքերում և ժողովածուներում տպագրված հոդվածները համարվել են ընդունելի։

Տարեգրքերն ու ժողովածուները բավարարել են հետևյալ պայմաններին: