Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան

Կրճատ անվանում
ԵՊԼՀ
Հիմնադրման տարին
Հասցե
ք. Երևան, Թումանյան փ. 42
Հեռ.
(+374 11) 300150
Էլ․ փոստ
info@brusov.am
Գերատեսչություն
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
Թույլատրելի թվանիշներ:
Ժ.01.03 , Ժ.01.07 , Ժ.02.02 , Ժ.02.04 , Ժ.02.07 , ԺԳ.00.01 , ԺԳ.00.02 , ԻԳ.00.02 , ԻԳ.00.04