Պարբերականներ*

Անվանում Կազմակերպություն
ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն
ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ
ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ
Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարան
Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարան
Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա

* Կայքում տեղադրված է ԲՈԿ-ի համար ընդունելի գիտական պարբերականների ցանկը սկսած 2010 թվականից։

Մինչև 2014 թվականը ԲՈԿ-ի պայմաններին բավարարող տարեգրքերում և ժողովածուներում տպագրված հոդվածները համարվել են ընդունելի։

Տարեգրքերն ու ժողովածուները բավարարել են հետևյալ պայմաններին: