Կրոնաեկեղեցական բառապաշարը հայերենի բարբառներում

Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Հայոց լեզու
Ժ.02.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2017

Հաստատված