Մեսրոպյան Հայկանուշ Հովսեփի, ԲանասիրականԳիտությունների դոկտոր