Ագահ ալգորիթմները L1-ում

Հայցորդ
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Մաթեմատիկական անալիզ
Ա.01.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Թբիլիսիի պետական համալսարան
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2018

Հաստատված