Ութձայն համակարգը հայ հոգևոր երգարվեստի մխիթարյան երգվածքում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Երաժշտական արվեստ
ԺԷ.00.02
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2018

Հաստատված