Նյարդաէնդոկրին ֆունկցիաների խանգարման ախտաֆիզիոլոգիական ասպեկտները առաջին պսիխոտիկ էպիզոդով հիվանդների մոտ

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա
Գ.00.09
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2019

Հաստատված