5,5-դիմեթիլբենզո[h] խինազոլինի նոր ածանցյալների սինթեզը և կենսաբանական հատկությունները

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Օրգանական քիմիա
Բ.00.03
Խորհուրդ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2019

Հաստատված