Մարկոսյան Աշոտ Իշխանի, ՔիմիականԳիտությունների դոկտոր