Գույքային հարաբերությունների պետական կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ տնտեսության զարգացման արդի փուլում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն
Ը.00.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2020

Հաստատված
ԸՆդդիմախոս Գ.Ա.Ղարիբյանի կարծիքը
Գ.Ա.Ղարիբյան (1.2 MB)
Ընդդիմախոս Մ.Ն.Թավադյանի կարծիքը
Մ.Ն.Թավադյան (557.54 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ (943.28 KB)

2019

Ատենախոսության սեղմագիրը
Վ.Գաբրիելյան (344.04 KB)